Our Projects

LGBT History Month

LGBT History Month

LGBT History Month is Here!

09.02.2019 – Senedd, Cardiff Bay

Happy LGBT History Month!

After a record-breaking Big Weekend, here at Pride Cymru, we’re getting ready for our action-packed LGBT History Month event: From Amazons To Activism Via Anglesey

This year is all about how history and activism are linked. You can expect talks and panels on how LGBT+ people have built history, and how with this knowledge, we can shape our world today.

Amongst others, Professor Jeffrey Weeks will talk about how he left the Welsh Valleys and helped to start the Gay Liberation Front in London; Lisa Power will talk about founding Stonewall, whose 30th anniversary is in 2019 and Professor Richard Sandell will talk about the historical erasure and rediscovery of the Dancing Marquess of Anglesey. He will be joined by the spectacular David McAlmont who will perform part of his renowned girl.boy.child show. Other speakers include top Welsh politicians and diversity of LGBT+ activists.

The event is happening at the Senedd in Cardiff Bay and tickets are FREE.

As always, we encourage young people to attend, and you don’t have to be LGBT+ to enjoy the day.

There will be BSL interpreters at this event and for any access requirements or information please contact helen@pridecymru.com

You can check out last year’s event and watch some of the talks on our website https://www.pridecymru.co.uk/projects/lgbt-history-month-2019/

Mis Hanes LHDT ar ei ffordd!

Yn dilyn llwyddiant y Penwythnos Mawr, mae Pride Cymru nawr yn paratoi eu digwyddiad cyffrous ar gyfer Mis Hanes LHDT. Mae gwahoddiad i bawb felly gosodwch Ddydd Sadwrn, Chwefror 9fed yn eich dyddiaduron.

Mae ffocws eleni ar y cysylltiadau rhwng hanes a gweithredaeth. Bydd siaradwyr a phaneli yn ehangu ar yr hanes a grëwyd gan bobl LHDT+, a sut gall yr wybodaeth hon ein cynorthwyo i lywio ein byd heddiw.

Bydd yr Athro Jeffrey Weeks yn adrodd ei hanes o adael cymoedd De Cymru a dod yn rhan o gychwyn y Gay Liberation Front yn Llundain; cawn gyflwyniad gan Lisa Power ar gychwyniad Stonewall, fydd yn 30 oed yn 2019, ar ôl dileu Adran 28; bydd yr Athro Richard Sandells yn trafod yr hanes a ddilëwyd ac ail-ddarganfuwyd am bumed Farcwis Môn a’i ddawnsio. Bydd cyflwynwyr eraill, gan gynnwys gwleidyddion Cymreig ac amryw o weithredwyr LHDT+.

Cynhelir y digwyddiad yn Y Senedd ym Mae Caerdydd, ac mae tocynnau am ddim. 

Fel bob amser, rydym yn annog i bobl ifainc fynychu’r digwyddiad, ac nid oes rhaid bod yn LHDT+ er mwyn mwynhau’r dydd.

Bydd gwasanaeth BSL yn y digwyddiad hwn, ac ar gyfer unrhyw anghenion hygyrchedd neu wybodaeth cysylltwch â helen@pridecymru.com

Gallwch weld manylion digwyddiad llynedd a gwylio rhai o’r cyflwyniadau yma: https://www.pridecymru.co.uk/projects/lgbt-history-month-2019/